Energa sistemi

Razpisi EKO sklada

1. Postopek in pogoji za pridobitve nepovratnih sredstev:

 • vlagatelj vloži vlogo PRED ZAČETKOM IZVEDBE NALOŽBE
 • Eko sklad vlogo pregleda in obravnava
 • v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Če bo upravičena oseba pomanjkljivosti odpravila v roku, ki ga bo Eko sklad določil glede na okoliščine konkretnega primera, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če upravičena oseba pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravila, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.
 • upravičena oseba podpiše pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo (odločba postane dokončna z njeno vročitvijo upravičeni osebi), s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, in predloži dokumentacijo o zaključku naložbe:

- pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;

- izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;

- račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;

- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;

- fotografije o izvedeni naložbi;

- dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep

 • ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, mora biti izveden v roku, ki je določen v javnem pozivu. Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru, da upravičena oseba ne predloži zaključne dokumentacije, katere del je tudi podpisana pogodba v predpisanem/morebiti podaljšanem roku oziroma kljub pozivu na dopolnitev pomankljive zaključne dokumentacije le-te ne dopolni, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
 • nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun upravičene osebe, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

V KOLIKOR ŽELITE, DA VAM POMAGAMO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO ZA EKO SKLAD, NAS KONTAKTIRAJTE

- POVPRAŠEVANJE ZA TOPLOTNO ČRPALKO

- POVPRAŠEVANJE ZA PEČ NA PELETE

2. Izpolnitev vloge

Ustrezne vloge z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na straneh Ekosklada.

3. Seznam naprav, za katere lahko pridobite nepovratno finančno spodbudo:

Seznami ustrezne opreme so objavljeni na straneh Ekosklada.

4. Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog

 • naložba je ob oddaji vloge že izvedena,
 • oprema, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne ustreza tehničnim zahtevam javnega poziva (npr. neustrezno grelno število pri toplotnih črpalkah, neustrezen izkoristek pri kurilnih napravah na lesno biomaso, neustrezna toplotna prehodnost okna),
 • naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljen in registriran izvajalec (npr. neustreznost RAL montaže, nezadostna debelina toplotne izolacije, izvedba v lastni režiji, nezadosten volumen hranilnika toplote pri kurilni napravi na lesno biomaso),
 • stavba, na kateri se bo naložba izvajala, ni stanovanjska (npr. zidanica, poslovni prostor, gospodarsko poslopje) oz. ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi,
 • vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija.

Prijava na novice

ŽELITE BITI OBVEŠČENI O ENERGETSKO VARČNIH REŠITVAH?Prijavite se na e-novice!

Kontaktirajte nas

V primeru dodatnih vprašanj nas pokličite ali nam pišite

 • tel.: 059 063 366

Povežite se z nami

Povežite se z nami preko socialnih omrežij

Eko sklad

Vse informacije glede črpanja iz Eko Sklada dobite pri nas.
Kliknite tukaj

Energa sistemi

logo spodaj

ENERGA SISTEMI, energetski sistemi d.o.o.
Stegne 27

1000 Ljubljana 
Telefon: 059 063 366
Fax: 059 063 367
GSM: 041 71 88 86, 051 60 20 20
e-pošta: info@energasistemi.si