Kako do sončne elektrarne

NAŠE STORITVE

Program podjetja Energa sistemi d.o.o. na področju fotovoltaike zajema:

 

S pomočjo naših strokovnjakov do lastne sončne elektrarne z izvedbo na ključ.

Priporočamo izgradnjo sončne elektrarne na ključ, ker se s tem izognete vsem postopkom (opisanih spodaj) pri pridobivanju dokumentacije. Prav tako zaradi kvalitete izgradnje elektrarne lahko računate na dobo delovanja okoli 30 let.

KORAKI IZGRADNJE SONČNE ELEKTRARNE, VKLJUČENE V PODPORNO SHEMO

 1. OGLED IN UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI LOKACIJE
 2. TIP IN NAČIN IZVEDBE SONČNE ELEKTRARNE
 3. PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE
 4. POMOČ PRI PRIDOBIVANJU INVESTICIJSKIH SREDSTEV
 5. IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA
 6. PODPIS POGODBE O POSTAVITVI SONČNE ELEKTRARNE
 7. ODDAJA VLOGE ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV
 8. IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO- PZI IN PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM
 9. POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE
 10. VLOGA ZA IZDAJO POGODBE O PRIKLJUČITVI NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE ter PLAČILO OMREŽNINE ZA PRIKLJUČNO MOČ
 11. IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL – PID
 12. IZVEDBA MERITEV, PREIZKUS DELOVANJA IN PRIKLOP NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
 13. PRIDOBITEV POGODBE O NAKUPU IN PRODAJI ELEKTRIČNE ENERGIJE
 14. PRIDOBITEV DEKLARACIE ZA PROIZVODNO NAPRAVO ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) IN ODLOČBE O PODPORI
 15. UPRAVIČENEC  OZIROMA LASTNIK SONČNE ELEKTRARNE IZSTAVLJA RAČUN